βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers  

βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers


Σχετικές αναζητήσεις βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών

βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers
JACK AND THE BEANSTALK+CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

JACK AND THE BEANSTALK+CD

Whe jack sells the family cow for fove dried beas, his mother is furious. But overight the beas sprout ito a giat beastalk. Joi Jack as he climbs the stalk.. ad discovers a dagerous world above the cl

8.10€ »

Από ianos


THE BOY WHO CRIED WOLF+CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

THE BOY WHO CRIED WOLF+CD

Every day,Sam takes the same old sheep up the same old moutai. What ca he do to make life a little more excitig? Fid oute i this lively retellig of the vlassic story by Aesop.

9.40€ »

Από ianos


THERE WAS A CROOKED MAN+CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

THERE WAS A CROOKED MAN+CD

The crooked ma has a crooked house ad a crooked cat. ow he wats a crooked fish for his supper. But where has it goe? Fid out i this lively retellig of a classic rhyme.

8.10€ »

Από ianos


STONE SOUP+CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

STONE SOUP+CD

Eight titles i the popular "First Readig" series are re-issued with hardback covers with audio CDs iserted ito a wallet iside the back cover, makig this book ad CD easy to store together. "The Youg Re

8.10€ »

Από ianos


HOW ELEPHANTS LOST THEIR WINGS+CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

HOW ELEPHANTS LOST THEIR WINGS+CD

Beleive it or ot,elephats used to be able to fly.But flyig elephats were big trouble... The lively retellig of a Idia folktale has easy-to-read text ad fu puzzles to try after the story.


THE LEOPARD AND THE SKY GOD+CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

THE LEOPARD AND THE SKY GOD+CD

I this lovely Africa tale, set log, log ago, the leopard has a spledid ew drum-ad the Sky God wats it. Alog the way, the tortoise gets a shell ad thuder is made for the very first time

8.10€ »

Από ianos


CHICKEN LICKEN+CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

CHICKEN LICKEN+CD

"The sky is fallig!" cries Chicke Licke. Soo every aimal i the farmyard is rushig to war the Kig. Eve sly old Foxy Loxy wats to help. Or does he...?

8.10€ »

Από ianos


ELEPHANTS+CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

ELEPHANTS+CD

Watch as a baby elephat takes her firtst wobbly steps,ad follow her o a jourey across the great plais of Africa. Elephats are the largest aimals livig o lad -fid out all about them i this book


THE RUNAWAY PANCAKE+CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

THE RUNAWAY PANCAKE+CD

Whe seve hugry childre have pucakes for breakfast, oe pacake refuses to be eate, jumps out of the pa ad rolls right away. Ca the ruaway pacake escape from the whole family, the dog, the rabbit, the du

8.10€ »

Από ianos


ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Το βιβλίο αυτό που απευθύνεται κυρίως σε Έλληνες σπουδαστές της αγγλικής γλώσσας (γυμνασίου, λυκείου, Intermediate, Lower και Proficiency level) περιλαμβάνει κείμενα αγγλικής και αμερικανικής λογοτεχν

7.11€ »

Από ianos


JAMBOREE STORYTIME LEVEL A SPLASH IN THE OCEAN βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

JAMBOREE STORYTIME LEVEL A SPLASH IN THE OCEAN

A six pack of one of ten beautifully illustrated Readersin the Jamboree Storytime series - the storybooks provide engaging and livelystories in authentic English with strong visual support. Jamboree S

5.64€ »

Από ianos


JAMBOREE STORYTIME LEVEL A FIVE LITTLE DUCKS βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

JAMBOREE STORYTIME LEVEL A FIVE LITTLE DUCKS

A six pack of one of ten beautifully illustrated Readers in the Jamboree Storytime series - the storybooks provide engaging and lively stories in authentic English with strong visual support. Jamboree

5.64€ »

Από ianos


JAMBOREE STORYTIME LEVEL B YOU NOISY MONKEY βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

JAMBOREE STORYTIME LEVEL B YOU NOISY MONKEY

A six pack of one of ten beautifully illustrated Readers in the Jamboree Storytime series - the storybooks provide engaging and lively stories in authentic English with strong visual support. Jamboree

5.64€ »

Από ianos


JAMBOREE STORYTIME LEVEL B I WISH I HAD A MONSTER βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

JAMBOREE STORYTIME LEVEL B I WISH I HAD A MONSTER

A six pack of one of ten beautifully illustrated Readers in the Jamboree Storytime series - the storybooks provide engaging and lively stories in authentic English with strong visual support. Jamboree

5.64€ »

Από ianos


JAMBOREE STORYTIME LEVEL B THE MONSTER PET βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

JAMBOREE STORYTIME LEVEL B THE MONSTER PET

A six pack of one of ten beautifully illustrated Readers in the Jamboree Storytime series - the storybooks provide engaging and lively stories in authentic English with strong visual support. Jamboree

5.64€ »

Από ianos


FAMILY AND FRIENDS 3 TWO KITES βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

FAMILY AND FRIENDS 3 TWO KITES

Family and Friends is a seven-level primary course which offers you an exceptionally strong skills training programme covering language, phonics, and civic education.


FAMILY AND FRIENDS 4 A LITLLE PRINCESS βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

FAMILY AND FRIENDS 4 A LITLLE PRINCESS

Family and Friends is a seven-level primary course which offers you an exceptionally strong skills training programme covering language, phonics, and civic education.


THE MOONSTONE + CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

THE MOONSTONE + CD

Οn her eighteenth birthday, Rachel Verinder receives a very special present: the Moonstone – a large yellow diamond from India. But that night the Moonstone is stolen… In what T.S. Eliot called ‘the b


OUTSIDERS βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

OUTSIDERS

A collection of newspaper articles, poems, short stories and extracts from novels exploring the theme of ousiders - who have experiences that set them apart from those around them. A variety of texts


HOW TO BE AN ALIEN (BOOK+MP3 AUDIO CD) (P.R.3) βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

HOW TO BE AN ALIEN (BOOK+MP3 AUDIO CD) (P.R.3)

This is the funniest book that you will read about English people! Why are the English different from Europeans? George Mikes’ book describes the strange things the English do and say. And the English


THE WIND IN THE WILLOWS +CD ROM βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

THE WIND IN THE WILLOWS +CD ROM

This classic story, set in the English countryside, features the lovable characters Rat, Mole, Toad and Badger. When Mole decides to leave his underground home and meets Rat, he discovers a completely

9.76€ »

Από ianos


THE VAMPIRES TEAR+CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

THE VAMPIRES TEAR+CD

A diamond is on display at an important show on Eastern Europe and Vampires at a New York City museum. Nick has a summer job at the museum and invites his best friends Bill and Michelle to join him fo


THE CANTERVILLE GHOST + CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

THE CANTERVILLE GHOST + CD

When Mr Hiram B. Otis decides to buy Canterville Chase, everyone tells him that he is crazy because the house is haunted by a ghost. And when the American family comes to live there, strange things be

9.76€ »

Από ianos


BRITISH AND AMERICAN FESTIVITIES + AUDIO CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών αγγλικά readers

BRITISH AND AMERICAN FESTIVITIES + AUDIO CD

Who created Father Christmas and where does he live today?Why are coloured eggs and rabbits symbols of Easter?Why does the river in Chicago turn green once a year?Find out about the origins of British