βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών λεξικά ιταλικά  

βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών λεξικά ιταλικά


Σχετικές αναζητήσεις βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών

βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών λεξικά ιταλικά
ΙΤΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ MINI βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών λεξικά ιταλικά

ΙΤΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ MINI

Το λεξικό αυτό είναι ένα εύχρηστο, σύγχρονο, αξιόπιστο και πλήρες βοήθημα, που περιλαμβάνει χιλιάδες λήμματα με τη σωστή προφορά, το γραμματικό χαρακτηρισμό και τις ερμηνείες τους, για την πλήρη κατανΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών λεξικά ιταλικά

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

Ένα λεξικό απαραίτητο σε όσους µαθαίνουν ιταλικά ή ταξιδεύουν στην Ιταλία! Περιέχει πάνω από 15.000 λέξεις και φράσεις που καλύπτουν κάθε θέµα (την καθηµερινή ζωή, την εκπαίδευση, την εργασία, την ψυχ

8.09€ »

Από ianos


ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών λεξικά ιταλικά

ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Το πρώτο Ελληνο-Ιταλικό Λεξικό Νομικών Όρων είναι ένα περιεκτικό και εύχρηστο λεξικό νομικής ορολογίας που απευθύνεται κατά κύριο λόγο, αλλά όχι μόνο, σε νομικούς. Το Λεξικό περιλαμβάνει πάνω από 2.50LEXIKON ITALIANO-ELLENICO ITALIANO βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών λεξικά ιταλικά

LEXIKON ITALIANO-ELLENICO ITALIANO

26.000 λήμματα / 60.000 ερμηνευτικές εκδοχές / 12.000 παραδείγματα και εκφράσεις Σύγχρονο Ιταλο-Ελληνικό και Ελληνο-Ιταλικό Λεξικό. Βασισμένο στη συχνότητα χρήσης των λημμάτων και στις δύο γλώσσες. Απ

PAROLE PAROLE PAROLE ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών λεξικά ιταλικά

PAROLE PAROLE PAROLE ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

Ένα θεματικό λεξικό «ευρείας χρήσης» για την εύκολη και ευχάριστη διδασκαλία – εκμάθηση ιταλικών λέξεων (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα και πάνω απ’ όλα φρασεολογία) που μεταφράζονται με επιμέλεια στα ελ


ITALIANO-ELLENICO βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών λεξικά ιταλικά

ITALIANO-ELLENICO

22.500 λήμματα / 45.000 εκφράσεις και παραδείγματα / 4.000 μεταφορικές εκφράσεις Το σύγχρονο Ιταλο-Ελληνικό Λεξικό, δομημένο με βάση τη συχνότητα χρήσης των λημμάτων στον σύγχρονο ιταλικό προφορικό κα


ELLENICO-ITALIANO βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών λεξικά ιταλικά

ELLENICO-ITALIANO

(BΡΑΒΕΙΟ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) 30.000 λήμματα / 55.000 εκφράσεις και παραδείγματα / 85.000 ερμηνευτικές εκδοχές και λεκτικές αποδόσεις. Δομημένο με βάση τη συχνότητα χρήσης των λημμάτων στονΙΤΑΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΝΕΟ ΔΕΜΕΝΟ βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών λεξικά ιταλικά

ΙΤΑΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΝΕΟ ΔΕΜΕΝΟ

Το παρόν Ιταλο-Ελληνικό / Ελληνο-Ιταλικό λεξικό είναι σχεδιασμένο για τους σπουδαστές και τους καθηγητές της ιταλικής γλώσσας όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς και για το ευρύτερο κοινό που ενδια


ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών λεξικά ιταλικά

ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΣΕΠΗΣ

Το παρόν Ιταλο-Ελληνικό / Ελληνο-Ιταλικό λεξικό είναι σχεδιασμένο για τους σπουδαστές και τους καθηγητές της ιταλικής γλώσσας όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς και για το ευρύτερο κοινό που ενδια