βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 2015 βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 2015

Απλή, αναλυτική παρουσίαση της γερμανικής γραμματικής και του συντακτικού, με πλήθος παραδειγμάτων και πινάκων, απαραίτητο εργαλείο και βιβλίο αναφοράς για την πληρέστερη κατανόηση, γνώση και ορθή χρή
DEUTSCH A1 A2 HOREN UND SPRECHEN INTENSIVTRAINER βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a2

DEUTSCH A1 A2 HOREN UND SPRECHEN INTENSIVTRAINER

Ein Trainer zum intensiven Training des Hörverstehens und des Sprechens, für Lerner auf den Niveaus A1/A2. Umfangreiches Hörmaterial ermöglicht eine umfassende Schulung des Hörverstehens. Übungen und


ZERTIFIKAT B1 NEU SCHUELERHEFT βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

ZERTIFIKAT B1 NEU SCHUELERHEFT

Το Τετράδιο του μαθητή για το Zertifikat B1 neu είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για το μέρος της Γραπτής έκφρασης και της Προφορικής εξέτασης. Για τη Γραπτή έκφραση ο μαθητής θα βρει οδηγίες σχετικά με τα


BESTE FREUNDE A1 KURSBUCH + CD (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ) βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

BESTE FREUNDE A1 KURSBUCH + CD (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

Ο πρώτος τόμος της σειράς οδηγεί στο επίπεδο Α1 και προετοιμάζει για την εξέταση Fit in Deutsch 1. Το Βιβλίο του μαθητή περιλαμβάνει 18 πολύ σύντομα κεφάλαια, χωρισμένα σε 6 ενότητες. Στην αρχή του βι


MAGNET NEU A1 ARBEITSBUCH+CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

MAGNET NEU A1 ARBEITSBUCH+CD

Das Arbeitsbuch bietet zu jeder Lektion Aufgaben und Übungen zur Vertiefung und Festigung. Das neuartige Arbeitsbuch bietet vielfältige Aufgaben und systematische Übungen zum Lernwortschatz und zur Gr


BESTE FREUNDE A1 GLOSSAR + CD (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ) βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

BESTE FREUNDE A1 GLOSSAR + CD (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

Το Γλωσσάριο αυτό είναι τρίστηλο: η αριστερή στήλη περιέχει όλες τις λέξεις και εκφράσεις που εμφανίζονται στο Βιβλίο του μαθητή και το Βιβλίο ασκήσεων. Όλα τα ουσιαστικά σημειώνονται με διαφορετικά χDEUTSCH.COM 1 ARBEITSBUCH (BK+CD) (A1) βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

DEUTSCH.COM 1 ARBEITSBUCH (BK+CD) (A1)

Το Βιβλίο ασκήσεων περιέχει πλήθος ασκήσεων λεξιλογίου, γραμματικής, εξάσκησης εκφράσεων για τον προφορικό λόγο όπως και της γραπτής έκφρασης, με σαφή επισήμανση της αντιστοιχίας τους με τις ενότητεςDAF KOMPAKT A1-B1 GLOSSAR βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

DAF KOMPAKT A1-B1 GLOSSAR

Το Γλωσσάριο περιέχει το άγνωστο λεξιλόγιο που θα συναντήσουν οι μαθητές στα κυρίως βιβλία της σειράς daf kompakt μεταφρασμένο στα Ελληνικά.

ZERTIFIKAT B2 SCHULERHEFT βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

ZERTIFIKAT B2 SCHULERHEFT

Το Τετράδιο του μαθητή για το Zertifikat B2 είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για το μέρος της Γραπτής έκφρασης και της Προφορικής εξέτασης. Ο μαθητής θα βρει εδώ συμβουλές σχετικά με τα τυπικά χαρακτηριστικ


MAGNET B1 BEGLEITHEFT GRIECHISCHES NEU GLOSSAR βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

MAGNET B1 BEGLEITHEFT GRIECHISCHES NEU GLOSSAR

Griechisches Begleitheft mit Zusatzübungen zum Magnet B1 Kurs- und Arbeitsbuch: zum Festigen und Vertiefen des Gelernten mit griechischen Arbeitsanweisungen enthält Fertigkeitstraining und Prüfungsvor