δίκαιο  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ βιβλία επιστήμες κοινωνικές επιστήμες δίκαιο

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

... Το θέμα αυτού του βιβλίου ήταν για πολλά χρόνια ένας κινούμενος στόχος. Το διεθνές αθλητικό δίκαιο, όπως συμβαίνει με κάθε νέο πεδίο έρευνας, μοιάζει σαν μια "μαγική εικόνα" που κάθε στιγμή εμφανί