δίκαιο  

Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης οικονομία   διοίκηση   φορολογία   δίκαιο   ισολ σμοί αε επε   προσωπ  εταιρειών

Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ (2Η ΕΚΔΟΣΗ) βιβλία επιστήμες κοινωνικές επιστήμες δίκαιο

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ (2Η ΕΚΔΟΣΗ)

Με τη μονογραφία αυτή επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση των διατάξεων του νόμου 2664/1998 που αφορούν την διόρθωση των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών οι οποίες αποτελούν και τον πυρήνα του ν
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ βιβλία επιστήμες κοινωνικές επιστήμες δίκαιο

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Στις σελίδες του βιβλίου αυτού παρέχονται με απλή διάταξη, ευρετηρίαση και ευκολονόητη γραφή οι απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αφορούν: τις Γενικές Αρχές του Εμπορικού Δικαίου, τις β
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2012 βιβλία επιστήμες κοινωνικές επιστήμες δίκαιο

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2012

Στο βιβλίο θα βρείτε αναλυτικά κάθε μεταβολή που έχει προκύψει το 2011 και το 2012 ακόμη και με το τελευταίο μνημόνιο (Ν.4093). Ενδεικτικά, θέματα που τεκμηριώνονται και ερμηνεύονται στο βιβλίο είναι:


Κ.Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ (3Η ΕΚΔΟΣΗ 2011) βιβλία επιστήμες κοινωνικές επιστήμες δίκαιο

Κ.Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ (3Η ΕΚΔΟΣΗ 2011)

Μετά τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις στον κ.ν. 2190/1920, που επήλθαν με το ν. 3604/2007, ακολούθησαν και άλλες, που κατέστησαν αναγκαία την παρούσα έκδοση. Τέτοιες παρεμβάσεις επήλθαν κυρίως:ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΛΗΜΑΤΟΣ βιβλία επιστήμες κοινωνικές επιστήμες δίκαιο

ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΛΗΜΑΤΟΣ

Σε αυτή τη συναρπαστική ανθολογία περιγράφονται με αποκαλυπτικές λεπτομέρειες πραγματικές υποθέσεις· εγκλήματα που σοκάρισαν, έγιναν τίτλοι ειδήσεων και ξεσήκωσαν την κοινή γνώμη. Στις σελίδες του βιβ