δίκαιο  

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 (3) βιβλία επιστήμες κοινωνικές επιστήμες δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 (3)

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας της σειράς Σύγχρονη Νομοθεσία είναι πλήρως ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις μέχρι και τους Νόμους 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011), 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226

6.75€ »

Από ianos