δίκαιο  
ΝΕΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ βιβλία επιστήμες κοινωνικές επιστήμες δίκαιο

ΝΕΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το παρόν βιβλίο και το CD που το συνοδεύει περιλαμβάνουν όλα τα καινούρια στοιχεία που αφορούν το εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν οδηγό για κάθε επαγγελματία που ενδιαφ