διεθνείς  

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ βιβλία πολιτική διεθνείς σχέσεις   εξωτερική πολιτική

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ

Η διπλωματική υπηρεσία, χωρίς να είναι ο μοναδικός, είναι ο κατΆ εξοχήν κλάδος της Δημόσιας Διοίκησης που μπορεί να ικανοποιήσει τις νόμιμες φιλοδοξίες των νέων οι οποίοι, αντί μιας ταχείας και κατά τ