ελλαδα  
Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΑΒΑΚΑΣ βιβλία φιλολογία κλασική φιλολογία μελέτες για την αρχαία ελλάδα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΑΒΑΚΑΣ

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η συμπλήρωση των μέχρι τούδε άκρως αξιόλογων μελετών αναφορικά με τον Ναό του Σολομώντος με τα αρχαιολογικά ευρήματα- εκθέματα του Μουσείου Ηρακλείου και τα ιστορικά στο