οικονομικά  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΘΕΩΡΙΑ - ΠΡΑΞΗ βιβλία management   οικονομικα μικρο μακρο οικονομια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΘΕΩΡΙΑ - ΠΡΑΞΗ

Στο έργο αυτό παρουσιάζονται οι σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, συνδεδεμένες όμως με πράξεις και πρακτικές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι τεχνικές της οικονομικής ανάλυσης εφαρμόζονται με τέτοιο τρό


Xρηματοοικονομική διαχείριση οικονομικά

Xρηματοοικονομική διαχείριση

Λογιστές, ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διευθυντές εταιρειών και οργανισμών, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, φοιτητές επιχειρησιακών κλάδων, τραπεζικοί, επενδυτές, όλοι χρειάζονται έναν απλό, κατ