δίκαιο  
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (3ΤΟΜΟΙ) βιβλία επιστήμες κοινωνικές επιστήμες δίκαιο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (3ΤΟΜΟΙ)

Αντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι η ανάλυση βασικών εννοιών του Αστικού Δικαίου. Της ανάλυσης αυτής προηγείται μια σύντομη εισαγωγή στο δίκαιο. Πυρήνας του βιβλίου υπήρξαν τα τρία τεύχη Βασικών Εννο


Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤ βιβλία επιστήμες κοινωνικές επιστήμες δίκαιο

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤ

Η παγίωση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων από το κοινοτικό δικαστή, αλλά και η ανάδυση γραπτού δικαίου αποτελεί ένα στοιχείο υπέρβασης μιας στερεότυπης αντίληψης για τους κοινοτικούς προσανα