δίκαιο  


ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (3ΤΟΜΟΙ) βιβλία επιστήμες κοινωνικές επιστήμες δίκαιο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (3ΤΟΜΟΙ)

Αντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι η ανάλυση βασικών εννοιών του Αστικού Δικαίου. Της ανάλυσης αυτής προηγείται μια σύντομη εισαγωγή στο δίκαιο. Πυρήνας του βιβλίου υπήρξαν τα τρία τεύχη Βασικών ΕννοΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Α βιβλία επιστήμες κοινωνικές επιστήμες δίκαιο

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Α

Κωδικοποίηση με χρονολογική κατάταξη διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας από το έτος 1920 όπως ισχύουν σήμερα.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ βιβλία δικαιο πολιτικη δικονομια

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Οι δικονομικές νομοθετικές τροποποιήσεις στο πεδίο του ΚΠολΔ που έγιναν μετά την κυκλοφορία της προηγούμενης εκδόσεως αυτού του έργου μέχρι σήμερα δεν επηρέασαν τις δογματικές βάσεις του αστικού δικο
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ βιβλία δικαιο διεθνεσ και ευρωπαικο δικαιο

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η δεύτερη έκδοση φιλοδοξεί να συμπληρώσει - αλλά όχι να ολοκληρώσει - την τεράστια και διαρκώς εξελισσόμενη ύλη του γνωστικού αντικειμένου έτσι, προστέθηκαν κεφάλαια για την Κρατική Ευθύνη και το Δίκ
Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ βιβλία δικαιο αστικο δικαιο

Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η έκθεση και η ανάλυση όλων των μορφών εξασφάλισης των πιστώσεων, τόσο εκείνων που ρυθμίζονται στον ΑΚ ή σε ειδικούς νόμους (εγγύηση, σωρευτική αναδοχή χρέους, εντολή πί


ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ βιβλία δικαιο εμπορικο δικαιο

ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το έργο «Βασικά Νομοθετήματα Εμπορικού Δικαίου» αποτελεί μια συλλογή νομοθετημάτων, ταξινομημένων κατά κλάδους του Εμπορικού Δικαίου.Καλύπτει τις ενότητες όπως το Γενικό μέρος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία