περιοδικά  
*Ετήσιος Οδηγός Διαφήμισης & Επικοινωνίας 2001 διάφορα   περιοδικά οικονομικά   οδηγοί

*Ετήσιος Οδηγός Διαφήμισης & Επικοινωνίας 2001

*Ετήσιος Οδηγός Διαφήμισης & Επικοινωνίας 2001