βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1  

PING PONG 1 NEU βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

PING PONG 1 NEU

Zielgruppe Jugendliche Lerner im In- und Ausland ohne Vorkenntnisse im Deutschen.Lernziel Der Kurs führt in drei Bänden zum Niveau des Zertifikats Deutsch.Pingpong neu geht auf die Anforderungen ein,


BESTE FREUNDE A1 ARBEITSBUCH + CD (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ) βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a2

BESTE FREUNDE A1 ARBEITSBUCH + CD (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

Κάθε άσκηση του Βιβλίου ασκήσεων είναι σε απόλυτη αντιστοιχία με το ανάλογο βήμα στο Βιβλίο του μαθητή. Η γραμματική, το λεξιλόγιο και τα εκφραστικά μέσα εμπεδώνονται μέσα από ποικιλία ασκήσεων, ενώ υ


PING PONG 1 NEU GLOSSAR βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

PING PONG 1 NEU GLOSSAR

Το Γλωσσάριο περιέχει όλο το λεξιλόγιο που εμφανίζεται στο Βιβλίο του μαθητή και το Βιβλίο ασκήσεων καθώς και την απόδοσή του στα ελληνικά. Το βασικό λεξιλόγιο δίνεται με έντονα μαύρα γράμματα.


ZERTIFIKAT B1 NEU SCHUELERHEFT βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

ZERTIFIKAT B1 NEU SCHUELERHEFT

Το Τετράδιο του μαθητή για το Zertifikat B1 neu είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για το μέρος της Γραπτής έκφρασης και της Προφορικής εξέτασης. Για τη Γραπτή έκφραση ο μαθητής θα βρει οδηγίες σχετικά με τα


MAGNET NEU A1 ARBEITSBUCH+CD βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

MAGNET NEU A1 ARBEITSBUCH+CD

Das Arbeitsbuch bietet zu jeder Lektion Aufgaben und Übungen zur Vertiefung und Festigung. Das neuartige Arbeitsbuch bietet vielfältige Aufgaben und systematische Übungen zum Lernwortschatz und zur Gr


BESTE FREUNDE A1 GLOSSAR + CD (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ) βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

BESTE FREUNDE A1 GLOSSAR + CD (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

Το Γλωσσάριο αυτό είναι τρίστηλο: η αριστερή στήλη περιέχει όλες τις λέξεις και εκφράσεις που εμφανίζονται στο Βιβλίο του μαθητή και το Βιβλίο ασκήσεων. Όλα τα ουσιαστικά σημειώνονται με διαφορετικά χDEUTSCH.COM 1 ARBEITSBUCH (BK+CD) (A1) βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

DEUTSCH.COM 1 ARBEITSBUCH (BK+CD) (A1)

Το Βιβλίο ασκήσεων περιέχει πλήθος ασκήσεων λεξιλογίου, γραμματικής, εξάσκησης εκφράσεων για τον προφορικό λόγο όπως και της γραπτής έκφρασης, με σαφή επισήμανση της αντιστοιχίας τους με τις ενότητες
DEUTSCH.COM 2 (A2) βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών γερμανικά a1

DEUTSCH.COM 2 (A2)

15 ιδιαίτερα μικρά κεφάλαια χωρισμένα σε 5 θεματικές ενότητες. Ο 2ος τόμος οδηγεί στο επίπεδο Α2 και προετοιμάζει για την εξέταση Fit in Deutsch 2.