ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

17.49€ από eshop

Μετάβαση στο eshop

Αγορά με επιστροφή μετρητών 0.8%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ουσιαστικά και άρθρα (αναγνώριση γένους, σύνθετα ουσιαστικά, πληθυντικός, πτώσεις, άρθρα, ...). Προθέσεις (με αιτιατική, δοτική, γενική, ...). Επίθετα και επιρρήματα (δεικτικά και περιγραφικά επίθετα, προσδιοριστικά και κτητικά, παραθετικά, επιρρήματα, θέση, ιδιωματισμοί, ...). Αριθμοί, ημερομηνίες, χρόνος. Ρήματα (ασθενή και ισχυρά, χρόνοι, με χωριζόμενα και μη χωριζόμενα προθέματα, μέσα, βοηθητικά, διάφορες χρήσεις, εγκλίσεις, φωνές, ειδικές σημασίες, ...). Ερωτηματικές λέξεις και φράσεις (ερωτήσεις, ερωτηματικά επιρρήματα, ερωτηματικές αντωνυμίες και επίθετα, ...). Αρνητικές λέξεις και φράσεις (κατάφαση, άρνηση, ...). Αντωνυμίες (προσωπικές, αυτοπαθείς, κτητικές, δεικτικές, αόριστες, αναφορικές, ...). Σειρά των όρων και σύνδεσμοι (θέση του ρήματος, του αντικειμένου, του επιρρήματος, σύνδεση προτάσεων, ...). Απαντήσεις. Ρήματα.