ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (2 ΤΟΜΟΙ) ΑΔΕΤΟ

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Τα ψυχιατρικά φαινόμενα, περισσότερο από κάθε άλλη παθολογική εκδήλωση, δεν ερμηνεύονται ούτε αντιμετωπίζονται μόνο μέσα σε ένα αυστηρά βιολογικό πλαίσιο. Η μανιώδης προσήλωση

102.16€ από plus4u

Μετάβαση στο plus4u

Αγορά με επιστροφή μετρητών 0.8%