ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Σκοπός του φυλλαδίου είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τους ενήλικες (γονείς και εκπαιδευτικούς) που καλούνται να στηρίξουν το παιδί μέσα από μία κρίση. Το φυλλάδιο αυτό δίνει κάποιες πολύ

7.33€ από plus4u

Μετάβαση στο plus4u

Αγορά με επιστροφή μετρητών 0.8%