Θερμοσιδερωτήριο Stiroplus mod 660

Θερμοσιδερωτήριο Stiroplus R-660.

299.90€ από telemarketing

Μετάβαση στο telemarketing